Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 17.04.2020/72

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Sizi Arayalım

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 17.04.2020 tarihinde yayınlanan “127 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile;

  • 30.04.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile
  • bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

01.06.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar