Sizi Arayalım
Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

DUYURU: 29.04.2022/51

Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin “Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı’na aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na göre normal kurumlar vergisi oranı %20 olmakla birlikte, KVK’nın geçici 13. maddesinde yer alan düzenleme ile 2022 yılı için kurumlar vergisi %23 oranında uygulanmaktadır. (27.04.2021 tarihli, 6 sayılı Rehberimiz)

26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile “Bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisinin oranı kalıcı olarak %25’e yükseltilmiştir. (17.04.2022 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Borsaya açılma durumunda kurumlar vergisinde 2 puan indirim öngören düzenleme ise, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmaktadır.

Ayrıca, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve/veya ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanmaktadır. (25.01.2022 tarihli, 2 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, yukarıda belirtilen farklı oranların doğru şekilde uygulanmasını sağlamak bakımından, kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin “Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 27.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 09.05.2022 Çarşamba günü sonuna kadar e-posta yoluyla (kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr adresine) iletilmesi mümkündür.

Yukarıda sözü edilen Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Dosyalar