Sizi Arayalım
Makine ve Teçhizat Tesliminde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 02.01.2020/1

Makine ve Teçhizat Tesliminde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi Uzatılmıştır

Bilindiği üzere, 7103 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na eklenen Geçici 39. madde uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan ve nitelikleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna tutulmuştu. Konuya ilişkin açıklamalarımız 03.04.2018 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 2018/11674 sayılı BKK ile, KDV Kanunu’nun Geçici 39. maddesine göre katma değer vergisinden istisna olarak teslim edilebilecek olan makina ve teçhizatlar liste halinde belirlenerek ilan edilmişti. (14.05.2018 tarihli Duyurumuz)

 Bu defa, 24.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile KDV Kanunu’nun Geçici 39. Maddesinde yapılan düzenleme ile, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan ve 31.12.2019 tarihinde sona erecek olan KDV istisnasının uygulama süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı, istisnanın uygulanma süresini iki yıla kadar uzatma konusunda yetkili kılınmıştır.

 KDV Kanunu’nun Geçici 39. maddesinde düzenlenen istisna uygulamasının süresini uzatan bu düzenleme, 24.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

                                                                                                                                                          Saygılarımızla.

Dosyalar