Sizi Arayalım
Mart, Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödeme Süreleri Mücbir Sebep Kapsamındaki İşverenlerle 5510 Sayılı Kanunun (4/1-B) Maddesi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Ertelenmiştir

DUYURU: 03.04.2020/55

Mart, Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödeme Süreleri Mücbir Sebep Kapsamındaki İşverenlerle 5510 Sayılı Kanunun (4/1-B) Maddesi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Ertelenmiştir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın internet sitesinde 02.04.2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs(COVID-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi” başlıklı Duyuru ile, SGK Yönetim Kurulunca vergi uygulamaları kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalıların Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigorta primlerinin ödeme süreleri ertelendiği ve bu erteleme nedeniyle gecikme cezasının ve zammının uygulanmayacağı kararı alındığı açıklanmıştır. 

Buna göre, 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler ile köy ve mahalle muhtarlarının ve isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı (Bağ-Kur) olanların;

 • 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02.11.2020 tarihine
 • 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 30.11.2020 tarihine
 • 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 31.12.2020 tarihine

ertelenmiştir. 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılardan (Bağ-Kur); 

 • 22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların, 
 • Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, 

mücbir sebep olduğu kabul edilen dönem boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Söz konusu Duyuru’da yer alan açıklamanın detayları, aşağıdaki gibidir:

1. MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİN ERTELENMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2020 tarihli ve 2020.188 sayılı Karar çerçevesinde;

 • 24.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; 
 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere, 
 • Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; 

- Alışveriş merkezleri dahil perakende, 

- Sağlık hizmetleri,

- Mobilya imalatı,

- Demir çelik ve metal sanayii, 

- Madencilik ve taş ocakçılığı,

- Bina inşaat hizmetleri,

- Endüstriyel mutfak imalatı,

- Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, 

- Araç kiralama, 

- Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

- Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

- Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, 

- Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, 

- Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

- Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti, 

- Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, 

 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait, 

işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 

 • Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
 • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar ile 
 • Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı (Bağ-Kur)  olanların,

2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02.11.2020 tarihine

2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine

2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine

herhangi bir talep olmaksızın SGK tarafından otomatik olarak ertelenmiştir. Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır

Bu kapsama giren ve 5510 sayılı Kanunun Ek-9. maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler için herhangi bir erteleme işlemi yapılmayacaktır.

2. İŞVERENLERİN VE İLGİLİLERİN LİSTELERİ TAKİBİ

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenler listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuruda bulunacaklardır.

Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca erteleme kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen SGK tarafından belirlenen ertelenen işyeri listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar Güvence uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Sigortalılardan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, erteleme kapsamında olmasına karar verilen sigortalıların erteleme girişleri Güvence uygulaması üzerinden manuel olarak yapılacaktır.

3. PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNİN TEŞVİKLERE ETKİSİ

Erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılması için;

 • Erteleme kapsamına giren 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması,
 • Borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması,
 • Taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve
 • İlgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması

gerekmektedir. Ayrıca, ertelenen 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Diğer yandan, 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da, asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin tahakkukları dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacak; ancak ertelenen 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili dönemlere borç oluşturulacaktır.

4. 65 YAŞININ DOLDURMUŞ OLANLARLA KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLARA İLİŞKİN UYGULAMA

65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların 65 yasından büyük olup olmadığı 22.03.2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.

Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a kapsamındaki kişiler arasında olup olmadığına ilişkin yapılacak çapraz sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların kronik rahatsızlığının olup olmadığı 22.03.2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.

65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

65 yasını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene/sigortalıya ilişkin;

 • Erteleme başlangıç ayı/dönemi, 2020/Şubat olarak kabul edilecek,
 • Bitiş ayı/dönemi ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna denk gelen ay/dönem olacaktır.

Bu kapsama giren ve 5510 sayılı Kanunun Ek-9. maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler için erteleme işlemi yapılacaktır.

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca 5510 sayılı Kanuna göre SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar