Sizi Arayalım
Mayıs 2020 Vergi Takvimi

DUYURU: 02.05.2020\88

Mayıs 2020 Vergi Takvimi

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Mayıs

01.05.2020

11.05.2020

16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

04.05.2020

12.05.2020

16-30 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.05.2020

15.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.05.2020

15.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

15.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

15.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

15.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

15.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

15.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.05.2020

18.05.2020

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

18.05.2020

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

20.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

20.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

20.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

20.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.05.2020

20.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

20.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.05.2020

27.05.2020

1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

27.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)

Mayıs

01.05.2020

27.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı ve Ödemesi(518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)

01.05.2020

27.05.2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi(518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)

01.05.2020

27.05.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18.05.2020

29.05.2020

1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)

01.05.2020

01.06.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)

01.05.2020

01.06.2020

2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)

01.05.2020

01.06.2020

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

01.06.2020

2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

Mayıs

01.05.2020

27.07.2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.05.2020

27.11.2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.05.2020

27.11.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

Saygılarımızla,

Dosyalar