Sizi Arayalım
MAYIS VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 02.05.2023/68

MAYIS VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/04/2023

02/05/2023

Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

02/05/2023

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/04/2023

02/05/2023

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/04/2023

05/05/2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/04/2023

05/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/04/2023

05/05/2023

Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/04/2023

05/05/2023

2022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/04/2023

05/05/2023

2022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/02/2023

08/05/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/11/2022

08/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/12/2022

08/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/01/2023

08/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/01/2023

08/05/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/05/2023

10/05/2023

16-30 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02/05/2023

10/05/2023

16-30 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2023

15/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/05/2023

15/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2023

15/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

15/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

15/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

15/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

15/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/05/2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/05/2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2023

17/05/2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/05/2023

22/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

22/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

22/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

22/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/05/2023

22/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

22/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/05/2023

25/05/2023

1-15 Mayıs 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/05/2023

25/05/2023

1-15 Mayıs 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2023

26/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

26/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

26/05/2023

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

26/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

29/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/02/2023

31/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2023

31/05/2023

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

01/03/2023

31/05/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2023

31/05/2023

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

01/03/2023

31/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2023

31/05/2023

Veraset ve İntikal Vergisinin 1.Taksit Ödemesi

01/03/2023

31/05/2023

2023 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2023

31/05/2023

2023 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/05/2023

31/05/2023

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

01/04/2023

31/05/2023

2022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

01/05/2023

31/05/2023

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

01/04/2023

31/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

31/05/2023

2022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/05/2023

31/05/2023

Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuz Kapsamında Finansal Hesap Bilgilerinin Finansal Kuruluşlarca Elektronik Ortamda Bildirilmesi

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2023

31/05/2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/05/2023

31/07/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2023

31/08/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla,

Dosyalar