Sizi Arayalım
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Başlangıç Tarihi, Belli İller Haricinde 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir

DUYURU: 10.02.2020/14

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Başlangıç Tarihi, Belli İller Haricinde 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir

27.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Sıra No.lu Tebliğ” ile, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin tüm mükellefler ve işverenler için uygulanmaya başlanacağı tarih 01.01.2020 olarak belirlenmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımız 29.07.2019 tarihinde yayınladığımız Duyuruda yer almıştı.

Bu defa, 09.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Sıra No.lu Tebliğ” ile, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için başlamış olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulanmasına; 

  • Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (bankalar hariç) için, değişiklik öncesi düzenlemede olduğu şekilde, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacağı,
  • Diğer mükellefler/işverenler için söz konusu uygulamanın başlangıç tarihinin, 01.03.2020 tarihine kadar ertelendiği

belirtilmiştir. Ayrıca, muhtasar ve prim beyannamesi uygulamasının başlayıp başlamayacağının tespitinde, çalışanlara ilişkin ücret ödemelerinin veya tahakkukunun yapıldığı ilin dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Buna göre;

  • Uygulamanın kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
  • Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmeye devam edilecektir.

Bu durumda, Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler 2020 yılı Ocak ve Şubat ayı bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden; diğer illerdeki işverenler/mükellefler ise SGK bildirimlerini e-bildirge sistemi, vergi bildirimlerini ise Muhtasar Beyanname üzerinden yapacaklardır. 2020 yılı Mart ayından itibaren ise tüm Türkiye’deki işverenler/mükellefler bildirimlerini Muhtasar ve Prim Beyannamesiyle yapacaklardır.

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Duyuru ile, bugüne kadar Muhtasar ve Prim Beyannamesi ile beyan edilen bilgilerin ve alınan tahakkukların geçerli olduğu; ilgili mükelleflerin onayladıkları tahakkuklar için ayrıca bir işlem yapmasına gerek bulunmadığı açıklanmıştır. Buna karşın, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin Muhtasar ve Prim Beyannamesi ile sisteme gönderilen ancak bugüne kadar onay verilmeyen tahakkuklar için Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Dosyalar