Sizi Arayalım
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Meslek Adı ve Kodu Bilgilerinin Doğru Girilmesi Gerektiği Konulu SGK Duyurusu

DUYURU: 06.08.2020/141

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Meslek Adı ve Kodu Bilgilerinin Doğru Girilmesi Gerektiği Konulu SGK Duyurusu

04.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Sıra No.lu Tebliğ” ile, yeni koronavirüs salgını nedeniyle, uygulamaya başlanılan pilot iller dışında kalan iller için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasının başlangıç tarihi 01.07.2020 olarak yeniden belirlenmiştir. (04.04.2020 tarihli Duyurumuz) Buna göre, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) uygulaması;

  • Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,
  • Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,
  • Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020
  • Sözü edilen iller dışındaki işverenler için ise 01.07.2020

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Diğer yandan, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 102/1-n maddesine göre, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Sözü edilen hükümden hareketle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca yayımlanan “05.08.2020 tarihli Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru”da, MPHB’nin Türkiye genelindeki uygulamasının 01.07.2020 tarihinden itibaren başladığı hatırlatılarak;

  • Temmuz dönemine ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerektiği,  
  • Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerini gerçeğe aykırı bir şekilde bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı

belirtilmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar