Sizi Arayalım
Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Kullanılacak Oran Güncellenmiştir

DUYURU: 19.01.2023/11

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Kullanılacak Oran Güncellenmiştir

Nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanan faiz indiriminde kullanılacak oran TCMB tarafından güncellenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 10/1-ı maddesi uyarınca, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı (TL Üzerinden Açılan Ticari Krediler) (Tüzel Kişi Kurumsal Mevduat Hesapları ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sini kurum kazancından indirebilmesi mümkündür.

Yukarıda belirtilen %50’lik indirim oranı, 2015 yılında yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı artırımlar bakımından farklılaştırılmış, 2021 yılında yayımlanan 7338 sayılı Kanunla ise nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için artırımlı indirim oranı uygulaması öngörülmüştür.

Sözü edilen düzenlemelerin tamamında esas alınan TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı (TL Üzerinden Açılan Ticari Krediler) (Tüzel Kişi Kurumsal Mevduat Hesapları ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” TCMB’nin resmi internet sitesinde 2022 hesap dönemi için en son %13,54 olarak açıklanmıştı. Ne var ki, söz konusu oran TCMB tarafından %13,47 olarak güncellenmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 2022 yılı için nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulamasında TCMB tarafından revize edilen %13,47 oranının kullanılması gerekmektedir.

Nakdi sermaye artırımında faiz indiriminden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

                                    Saygılarımızla.

Dosyalar