Sizi Arayalım
Nisan 2021 Vergi Takvimi

DUYURU: 01.04.2021/47

Nisan 2021 Vergi Takvimi

Nisan 2021 Vergi Takvimi Centrum tarafından hazırlanan ve Nisan ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyurumuz aşağıdadır.

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01.04.2021

09.04.2021

16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.04.2021

12.04.2021

16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

15.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

15.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

15.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

15.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

15.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

15.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.04.2021

15.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.04.2021

20.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

20.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

20.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.04.2021

20.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

20.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

20.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

26.04.2021

Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

26.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

26.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

26.04.2021

Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.04.2021

26.04.2021

1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

26.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

26.04.2021

Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

16.04.2021

27.04.2021

1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.12.2020

30.04.2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2021

30.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

30.04.2021

Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

30.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

30.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.04.2021

30.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.04.2021

30.04.2021

Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

30.04.2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2021

30.04.2021

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01.01.2021

30.04.2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2021

30.04.2021

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01.02.2021

30.04.2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2021

30.04.2021

2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

30.04.2021

Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01.11.2020

30.04.2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2021

17.05.2021

2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

17.05.2021

2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2021

31.05.2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.04.2021

31.05.2021

2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması

01.04.2021

30.06.2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla.

Dosyalar