Sizi Arayalım
Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyalarına Ait İkincil Kopyaların GİB Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 10.01.2021/5

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyalarına Ait İkincil Kopyaların GİB Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “08.01.2020 tarihli Duyuru” ile, e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil dosyaların sisteme yüklenmesi uygulamasının ilk döneminde olunması, bu süreçte bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması ve gelen talepler nedeniyle, 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin son yükleme tarihinin 15.01.2021’den 05.02.2021 tarihine uzatıldığı açıklanmıştır. Bu itibarla, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz sisteme yüklememiş olanların, ilgili verileri 05.02.2021 tarihine kadar yükleyebilmeleri mümkün olacaktır. Olası yoğunluğun göz önünde bulundurularak, son gün beklenmeksizin yükleme işleminin tamamlanmasında fayda vardır.

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği” ile, e-Defter uygulamasına kayıtlı olanlara, Ocak/2020 döneminden başlamak üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarına ait ikincil kopyaların “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Bilgi İşlem Sistemlerine aktarılma zorunluluğu getirilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 24.10.2019 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı. Buna göre, 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının 15.01.2021 tarihine kadar GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmekteydi.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde (e-defter.gov.tr) yayımlanan “08.01.2021 tarihli Duyuru” ile, e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil dosyaların sisteme yüklenmesi uygulamasının ilk döneminde olunması, bu süreçte bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması ve gelen talepler nedeniyle, 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin son yükleme tarihinin 15.01.2021’den 05.02.2021 tarihine uzatıldığı açıklanmıştır.

Bu itibarla, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz sisteme yüklememiş olanların, ilgili verileri 05.02.2021 tarihine kadar yükleyebilmeleri mümkün olacaktır. Olası yoğunluğun göz önünde bulundurularak, son gün beklenmeksizin yükleme işleminin tamamlanmasında fayda vardır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar