Sizi Arayalım
Ocak Vergi Takvimi

DUYURU: 10.01.2022/8

Ocak Vergi Takvimi

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01.01.2022

10.01.2022

16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

03.01.2022

11.01.2022

16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2022

17.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

17.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

17.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

17.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

17.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

17.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.01.2022

17.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2022

20.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

20.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.01.2022

20.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

20.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

20.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

20.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.01.2022

25.01.2022

1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.01.2022

25.01.2022

1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2022

26.01.2022

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

26.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

26.01.2022

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.01.2022

26.01.2022

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

26.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

26.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

Yıllık Harçların Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

2021 Yılında Kullanılan Defterlerin 2022 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01.01.2022

31.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.01.2022

31.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.11.2021

31.01.2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2022

31.01.2022

Aralık 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

31.01.2022

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

01.01.2022

17.02.2022

2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

17.02.2022

2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2022

21.02.2022

2022 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01.01.2022

28.02.2022

2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01.01.2022

31.03.2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2022

31.03.2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2022

5.05.2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2022

5.05.2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2022

30.06.2022

2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

 Saygılarımızla,

Dosyalar