Sizi Arayalım
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlanmıştır

DUYURU: 02.06.2021/82

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlanmıştır

27.05. 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)” ile ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun 3/d maddesinde yapılan değişiklikle, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların (alkollü ve gazlı içecekler, meyve suları, mineral ve gazlı sular, gazozlar, alkolsüz biralar, tütün ve tütün ürünlerinin) komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda  ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği hükme bağlanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarımız ise 27.04.2021 tarihinde yayımladığımız Rehberde yer almıştı.

Bu defa, 27.05.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)” ile, ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin ilgili bölümleri yukarıda belirtilen Kanun düzenlemesine paralel olarak güncellenmiştir. Tebliğ metnine yapılan ilaveler, özetle aşağıdaki gibidir.

  • ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/C) bölümünün 2. paragrafının (iv) no.lu bendine, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olayın, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde gerçekleşeceği açıklaması eklenmiştir.
  • Tebliğin (IV/E) bölümünde yapılan düzenlemeye göre, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışlarda, ilgili malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV’nin fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi gerekecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar