Sizi Arayalım
Özel Tüketim Vergisine Tabi Ürünlerden Fermente Edilmiş İçeceklerin Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Vergi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 20.04.2022/43

Özel Tüketim Vergisine Tabi Ürünlerden Fermente Edilmiş İçeceklerin Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Vergi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

19.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "5429 ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları" ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan fermente edilmiş içeceklerin asgari maktu vergi tutarları ile sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin vergi oranları yeniden belirlenmiştir.

19.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "5429 ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları" ile, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin;

  • (A) cetvelinde yer alan fermente edilmiş içeceklerin asgari maktu vergi tutarları,
  • (B) cetvelinde yer alan sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin vergi oranları,

yeniden belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu malların eski ve yeni ÖTV oranları ile asgari maktu ÖTV tutarları ve maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir:

G.T.İ.P. No

Eşyanın Tanımı

Vergi Oranı (%)

Asgari Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi (TL)

 

 

Eski

Yeni

Eski

Yeni

A CETVELİ

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, şake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

0

17,3457

29,5849

-

B CETVELİ

 

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

40

55

0,0921

0,0921

0,8370

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

40

55

0,0921

0,0921

0,8370

Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınmaktadır.

Buna göre (I) sayılı listedeki mallar için litre, kilogram ve standart metreküp birimleri itibariyle maktu vergi tutarları, (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranları, (III) sayılı listenin (A) Cetvelindeki mallar için nispi vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları, (B) Cetvelindeki mallar için nispi vergi oranları ile asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları belirlenmiştir.

(III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi, (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi alınmaktadır.

ÖTV Kanun’un 11/2. maddesinde, Kanun’a ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının;

  • (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,
  • (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak),

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan değişiklikler ile birlikte, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan fermente içeceklerin her bir litresi için 29,5849 TL, (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sarmalık kıyılmış tütünlerin her 50 gramı için 0,8370 TL maktu ile birlikte 0,0921TL’den düşük olmamak şartıyla %55 oranında nispi ÖTV uygulanacaktır.

Sözü edilen değişiklikler, Kararlar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 19.04.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5429 ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları’nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan (5429-5430) ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar