Sizi Arayalım
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 03.02.2021/16

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “3462 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”da değişiklik yapılarak, elektronik ortamda yürütülen yurt dışı pazarlama faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır. Sözü edilen değişiklik ile, sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti, toplu üyelik ve UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi kavramları tanımlanmak ve sanal yurtdışı pazarlama faaliyetlerine ilişkin hükümler eklenmek suretiyle sözü edilen faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Buna göre, UR-GE projesi, işbirliği kuruluşlarınca üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan proje olarak tanımlanmıştır. Söz konusu düzenleme gereğince;

  • UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilecek,
  • Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşunca UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet sanal yurtdışı pazarlama faaliyetine ilişkin genelgede belirtilen giderler %75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

Ayrıca, e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, işbirliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatları, 3 ay içerisinde Ticaret Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

 Saygılarımızla,

Dosyalar