CentrumTurkey - Vergiport
CentrumTurkey

CentrumTurkey

 8 days ago

Member since Oct 28, 2020 sinan@fezdigital.net

Following (0)

Followers (0)

OHAL Kapsamında Bölgesel Kalkınma ve Yatırım...

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan...

Devamını Oku

7440 Sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır....

Devamını Oku

Gerçek Kişilerin Vergilendirme Rejimi Rehberi...

Gerçek kişilerin 2022 ve 2023 yıllarında elde ettikleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve...

Devamını Oku

Varlık Yönetim Şirketlerince Takip Edilen...

03.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...

Devamını Oku

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) İlişkin...

03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun...

Devamını Oku

Sadece Elektrikli Olan Binek Otomobillerin...

03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6885 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sadece elektrikli olan binek otomobillerin ilk...

Devamını Oku

Çeşitli Kanunlarla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda...

2021 ve 2022 yıllarında yasalaşan 7338, 7417, 7420 ve 7421 sayılı Kanunlar ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere...

02.03.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “70 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri” ile 06.02.2023 tarihinde...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması...

25.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “45 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına...

Devamını Oku

Tahsilat Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik...

25.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:17)” ile Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’in...

Devamını Oku

7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunlarına...

23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile deprem felaketi sebebiyle mücbir sebep kapsamına...

Devamını Oku

MART VERGİ TAKVİMİ

Centrum tarafından hazırlanan ve Mart ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan...

Devamını Oku