Sizi Arayalım
Serbest Bölgelere Yönelik Ücret Stopajı Teşviki İçin Aranan 85%’lik İhracat Oranı Şartının 2020 Yılı İçin 80% Olarak Uygulanması Kararlaştırılmıştır

DUYURU: 07.02.2021/24

Serbest Bölgelere Yönelik Ücret Stopajı Teşviki İçin Aranan 85%’lik İhracat Oranı Şartının 2020 Yılı İçin 80% Olarak Uygulanması Kararlaştırılmıştır

06.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, serbest bölgede çalışan personele ilişkin ücret stopajı teşvikinin uygulanmasında, bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’inin yurt dışına ihraç edilmesi şartında belirtilen oranın, 2020 yılı için %80 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Sözü edilen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı 06.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, indirimli oran uygulaması yalnızca 2020 yılıyla sınırlı olacak, 2021 ve izleyen yıllar için geçerli olmayacaktır.

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3/2-b maddesi uyarınca, serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin, istihdam ettikleri çalışanlarına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek olan muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler ise, cezasız olarak gecikme zammıyla birlikte tahsil edilmektedir.

Anılan Kanun maddesinde, yukarıda belirtilen ihracat oranını %50’ye kadar indirme ve kanuni seviyesine kadar yükseltme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Konuyla ilgili uygulama usul ve esasları ise, 12.03.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği”nde açıklanmıştır. Buna göre, ücret geliri stopaj teşviki uygulaması, mükelleflerin talepleri çerçevesinde;

  • Yurt dışı ihracat tutarının toplam satış tutarına oranının %85 veya üzerinde gerçekleştiğinin YMM raporu ile tespiti kaydıyla, vergi dairesince tecil edilen verginin terkin edilmesi veya
  • Ücretlerden yıl içinde kesilen ve vergi dairesine ödenen gelir vergisi stopajı tutarlarının, %85 oranında yurt dışına ihracat şartının gerçekleşmiş olduğunun YMM Raporu ile tevsiki şartıyla, Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümleri çerçevesinde iade alınması

yoluyla yürütülmektedir.

Bu defa, 06.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 2020 yılında tüm hayatları etkileyen Covid-19 salgınının ekonomi ve ihracat üzerindeki etkileri dikkate alınarak, Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3/2-b maddesinde FOB bedelinin en az %85’i olarak belirlenmiş olan ihracat oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Sözü edilen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı 06.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, %80 olarak belirlenen indirimli oran yalnızca 2020 yılı için geçerli olacak, 2021 ve izleyen yıllarda %85 oranı uygulanacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar