Sizi Arayalım
Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisabında Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

DUYURU 16.02.2023/27

Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisabında Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

14.02.2023 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan “6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesine eklenen fıkra uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanacak stopaj oranı ’ten %0’a indirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 7256 Sayılı Kanun'un 17. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine eklenen fıkra ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

  • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
  • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,
  • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı düzenlenmişti. (19.11.2020 tarihli, 7 sayılı Rehberimiz)

Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili kılınmıştı.

Bu defa, 14.02.2023 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan “6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”

Buna göre, yukarıda yer verilen düzenleme uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanacak stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandığı 14.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar