Sizi Arayalım
SGK Sistemine COVID-19 Ücretsiz İzin Girişlerinin 17.08.2020 Tarihine Kadar Yapılması Mümkün Kılınmıştır

DUYURU: 13.07.2020/128

SGK Sistemine COVID-19 Ücretsiz İzin Girişlerinin 17.08.2020 Tarihine Kadar Yapılması Mümkün Kılınmıştır

Bilindiği üzere, 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen süreler bir ay uzatılmış olup, bu süre uzatımının sonucu olarak ilgili işçilere ödenecek nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süre kadar uzamış ve böylelikle kapsama giren işçilere sağlanacak nakdi ücret desteği uygulamasının 17.08.2020 tarihine kadar devam etmesi sağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 01.06.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan “07.07.2020 tarihli Duyuru” ile, Covid-19 ücretsiz izin girişlerinin, nakdi ücret desteği uygulamasının süre uzatımına paralel şekilde, 17.08.2020 tarihine kadar uzatıldığı açıklanmıştır.

Bu itibarla, Temmuz döneminde 17.07.2020 tarihini dikkate alarak giriş yapan işverenlerin, mevcut girişlerini 09.07.2020 tarihi itibarıyla değiştirebilmelerine imkân tanınmıştır.

Söz konusu SGK Duyurusuna bu linkten ulaşılabilir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar