Sizi Arayalım
Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistemin Kullanıma Açıldığına İlişkin Kamu Gözetimi Kurumu Duyurusu

DUYURU: 10.10.2020/169

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistemin Kullanıma Açıldığına İlişkin Kamu Gözetimi Kurumu Duyurusu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’nın internet sitesinde yayımlanan “08.10.2020 tarihli Duyuru” ile, “2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” kapsamında, 2020 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen şirketlerin sorgulanabileceği sistemin kullanıma açıldığı açıklanmıştır.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (fonlar hariç) 2020 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

Yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

Anılan Kararda yer alan ölçütler ve Karara ekli listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu şirketin kendisine aittir.

Sözü edilen sorgulamayı yapabilmek için lütfen tıklayınız. 

Saygılarımızla. 

Dosyalar