Sizi Arayalım
Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş ve Üstündeki Gerçek Kişi İşveren ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenme Tarihleri Konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Açıklama

DUYURU: 15.06.2020/115

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş ve Üstündeki Gerçek Kişi İşveren ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenme Tarihleri Konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Açıklama

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın “02.04.2020 tarihli Genel Yazısı” ile, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların 22.03.2020 ila sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve mücbir sebep halinde kabul edilen döneme ilişkin tahakkuk eden sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı.

Bu defa, SGK Başkanlığının internet sitesine yayımlanan “08.06.2020 tarihli Duyuru” ile, İçişleri Bakanlığı’nın 29.05.2020 tarihli Genelgesi uyarınca daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki kişilerden işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtilmiş ve sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üstündeki gerçek kişi işveren ve sigortalılara ait ertelenen sigorta primlerinin ödeneceği son tarihler açıklanmıştır.

Bu çerçevede, 65 yaş üstü gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların primlerinin ödeneceği tarihler ve konuyla ilgili diğer hususlar aşağıdaki gibidir.

I. MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERENLER

Mücbir sebep dönemine ilişkin 2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 01.06.2020 tarihini takip eden 15. gün olan 16.06.2020 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, mücbir sebep dönemine ilişkin 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigorta primleri, SGK Başkanlığı’nın 02.04.2020 tarihli Duyurusu ile açıklanan esaslara göre ödenecek olup, sözü edilen SGK Duyurusuna ilişkin açıklamalarımız 03.04.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuruda yer almıştı. Buna göre;

  • 2020/Mart ayına ilişkin prim borçları (31.10.2020 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle) 02.11.2020 tarihine kadar,
  • 2020/Nisan ayına ilişkin prim borçları 30.11.2020 tarihine kadar,
  • 2020/Mayıs ayına ilişkin prim borçları ise 31.12.2020 tarihine kadar

ödenebilecektir. Ayrıca, ilgili sigortalıların primlerini yukarıda belirtilen tarihlere kadar ödemesi halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul edilecektir.

II. MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERMEYENLER

Mücbir sebep dönemine ilişkin (22.03.2020 ila 01.06.2020) 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 01.06.2020 tarihini takip eden 15. gün olan 16.06.2020 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 2020/Mayıs ayı primleri ise, anılan sigortalılarca normal vadesi olan 30.06.2020 günü sonunu kadar ödenecektir. İlgili sigortalıların primlerini yukarıda belirtilen tarihe kadar ödemeleri halinde, primlerin yasal süresi içinde ödendiği kabul edilecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar