Sizi Arayalım
Sosyal Güvenlik Kurumunca Açılan COVID-19 Ücretsiz İzin XML Girişi Modülü Aktifleşmiştir

DUYURU: 30.04.2020/85

Sosyal Güvenlik Kurumunca Açılan COVID-19 Ücretsiz İzin XML Girişi Modülü Aktifleşmiştir

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 Sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanununa geçici 24. madde ile eklenerek;

  • 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile
  • 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve üç ayı geçmemek kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği verileceği belirlenmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 18.04.2020 tarihinde yayınlanan Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, ücretsiz izne ayrılmaları nedeniyle nakdi ücret desteği verilecek işçilere ilişkin bildirimlerin yapılmasında kullanılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Sistemi Ekranında yer alan “COVID-19 Ücretsiz İzin XML Girişi” modülü 29.04.2020 tarihi itibariyle aktifleştirilmiştir. Böylelikle, anılan modülün kullanılması yoluyla düzenleme kapsamında ücretsiz izne ayrılan işçilere yönelik bilgilerin sisteme girilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Sözü edilen COVID-19 Ücretsiz İzin XML Girişi ekranına bu linkten ulaşılabilir.  

Saygılarımızla. 

Dosyalar