Sizi Arayalım
Sosyal Güvenlik Kurumunca COVID-19 Kapsamındaki Ücretsiz İzin İşlemleri İçin Oluşturulan Modül Kullanıma Açılmıştır

DUYURU: 25.04.2020/81

Sosyal Güvenlik Kurumunca COVID-19 Kapsamındaki Ücretsiz İzin İşlemleri İçin Oluşturulan Modül Kullanıma Açılmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanununa geçici 24. madde eklenerek;

  • 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile
  • 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere,

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve 3 ayı geçmemek kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği verileceği hükme bağlanmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 18.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.   

Anılan Kanun kapsamında ücretsiz izne ayrılan işçilere verilecek olan Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları 22.04.2020 tarihi itibariyle başlamış olup, Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Sistemi Ekranında ücretsiz izne ayrılan işçilerin bildirimlerinin yapılabilmesine yönelik olarak “Covid 19 Ücretsiz İzin” adı altında yeni bir modül kullanıma açılmıştır.

Söz konusu modülün giriş menüsü üzerinden personel bilgileri sisteme girilebilecektir. İşverenlerce, “Covid 19 Ücretsiz İzin / Listele” ekranından ilgililerin TC kimlik numaraları veya başvuru dönem bilgileri ile veri girişi yapılan çalışanların bilgilerine ulaşabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Sisteminin sözü edilen ekranına bu linkten ulaşılabilir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar