Sizi Arayalım
Sosyal Güvenlik Primindeki Beş Puanlık İndirimden Yararlanılması İçin Borç Sorgulamasının Türkiye Geneli İtibariyle Yapılması Uygulamasının Başlangıç Tarihi Ertelenmiştir

DUYURU: 11.09.2021/128

Sosyal Güvenlik Primindeki Beş Puanlık İndirimden Yararlanılması İçin Borç Sorgulamasının Türkiye Geneli İtibariyle Yapılması Uygulamasının Başlangıç Tarihi Ertelenmiştir

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09.09.2021 tarihinde yayımlanan 2021/30 sayılı Genelge’de, beş puanlık indirimde (5510) işverenlerin Türkiye genelindeki tüm işyerleri itibariyle aranmaya başlanacak olan, yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunmaması uygulamasının 01.01.2022 tarihine ertelendiği açıklanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 19.07.2021 tarihinde yayımlanan “2021/26 sayılı Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Genelgesi”nde, işverenlerin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun, 01.09.2021 tarihinden (2021 Eylül ayından/döneminden) itibaren Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak belirlenmesi uygulamasına geçileceği açıklamıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 29.07.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, SGK tarafından 09.09.2021 tarihinde yayımlanan 2021/30 sayılı Genelge’de, beş puanlık indirimde (5510) işverenlerin Türkiye genelindeki tüm işyerleri itibariyle aranmaya başlanacak olan, yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunmaması uygulamasının 01.01.2022 tarihine ertelendiği açıklanmıştır.

09.09.2021 tarihli, 2021/30 sayılı Genelge’de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir:

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81/1. maddesinin (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021 Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanması uygulamasına başlanması planlanmıştır. (19.07.2021 tarihli, 2021/26 sayılı Genelge)
  • Bununla birlikte, Kurum tarafından yapılan değerlendirme ile birlikte, beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 01.01.2022 tarihinden (2022 Ocak ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiştir.
  • Bu kapsamda, 2021/26 sayılı Genelgede yer alan “01.09.2021” tarihi “01.01.2022”, “2021 Eylül” ifadesi “2022 Ocak” olarak değiştirilmiştir.

Böylelikle, işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 01.01.2022 tarihinden (2022 Ocak ayından/döneminden) itibaren Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak değerlendirilecektir.

Söz konusu Genelge’nin orijinal haline ulaşmak için tıklayınız

Saygılarımızla.

Dosyalar