Sizi Arayalım
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 20.08.2021/119

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

18.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sosyal güvenlik mevzuatında muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Sözü edilen Yönetmelikle değişiklik yapılan düzenlemeler, ana başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir.

 • Sigortalı sayılanlar
 • Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi, İşyeri bildirgesi
 • İşyeri sicil numarası
 • İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler
 • İşyerinin nakli, devri, intikali
 • İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması
 • Sigortalılara verilecek olan istirahatlar
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması
 • Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali
 • Ölüm Geliri
 • Sevk işlemleri
 • Malûllük aylığı başvurusu ve istenecek belgeler
 • Yaşlılık toptan ödemesi ve ihyası
 • Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları
 • Ölüm toptan ödemesi ve ihyası
 • Borçlanmaya ilişkin süreler
 • Gelir aylıklarının ödeme dönemi ve ödeme tarihleri
 • Gelir aylıklarının ödeme şekli ve ödeme merkezleri
 • Yoklama işlemlerinin kapsamı
 • Kanunun 4/1. maddesinin (a), (b), (c) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
 • Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması
 • Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme
 • Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler
 • Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler
 • Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı
 • 2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
 • 5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler
 • Aylık bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenler

Öte yandan, Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 37 – (1) 5.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

 1. a)  29. maddesiyle bu Yönetmeliğin geçici 4/2. fıkrasında yapılan değişiklik 5.12.2017 tarihinden,
 2. b) 31. maddesiyle bu Yönetmeliğin geçici 30. maddesinde yapılan değişiklik 1.5.2017 tarihinden,

geçerli olmak üzere uygulanır.”

Yukarıda ana başlıkları itibariyle belirtilen Yönetmelik düzenlemesinin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar