Sizi Arayalım
Şubat 2020 Vergi Takvimi

DUYURU: 06.02.2020\10

Şubat 2020 Vergi Takvimi

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Şubat

01.02.2020

10.02.2020

16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

03.02.2020

11.02.2020

16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.02.2020

17.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.02.2020

20.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

20.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

20.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

20.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.02.2020

20.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

20.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.02.2020

25.02.2020

1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.02.2020

25.02.2020

1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.02.2020

26.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

26.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

Şubat

01.02.2020

26.02.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

02.03.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

02.03.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.02.2020

02.03.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.02.2020

02.03.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

01.02.2020

02.03.2020

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

01.02.2020

02.03.2020

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

01.02.2020

02.03.2020

Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 

Saygılarımızla.

Dosyalar