Sizi Arayalım
ŞUBAT VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 01.02.2023/18

ŞUBAT VERGİ TAKVİMİ

Hazırlamış olduğumuz Şubat ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimimiz ile ilgili detaylı bilgiyi duyurumuzda bulabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/02/2023

09/02/2023

16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/02/2023

10/02/2023

16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/02/2023

15/02/2023

Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/02/2023

20/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

20/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

20/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

20/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

20/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/01/2023

20/02/2023

2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01/02/2023

20/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/02/2023

24/02/2023

1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/02/2023

27/02/2023

1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

27/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

27/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

27/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2023

28/02/2023

2023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2023

28/02/2023

Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/02/2023

28/02/2023

Ocak 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/12/2022

28/02/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/02/2023

02/05/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/02/2023

31/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla,

Dosyalar