319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği - Vergiport