7440 Sayili Kanun - Vergiport

Tag : 7440 Sayili Kanun

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

09.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel...

Devamını Oku

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanun’un Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarına, e-Defterlere, Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler Uzatılmıştır

31.07.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “158 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile Gelir Vergisi, MTV...

Devamını Oku

Ek Verginin Tecil Uygulaması Kapsamında 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi İmkanı Getirilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 31.05.2023 tarihli ve 2023/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile, 7440 sayılı Kanunun 10/27....

Devamını Oku

7440 sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması, Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

26.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 7440 sayılı Kanun kapsamında...

Devamını Oku

Ek Verginin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

15.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3 seri no.lu Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı...

Devamını Oku