Geçici İş Göremezlik Ödeneği - Vergiport

Tag : Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

02.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü...

Devamını Oku