Gelir Idaresi Baskanligi - Vergiport

Tag : Gelir Idaresi Baskanligi

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesine İlişkin Süreler Uzatılmıştır

29.11.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “161 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (2023-12)” ile, Elektronik...

Devamını Oku

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanarak Görüşe Açılmıştır

Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33. maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine...

Devamını Oku

2023/Temmuz-Ağustos Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2023/Temmuz-Ağustos Dönemi Özelge Bülteni'mizi...

Devamını Oku

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “29.08.2023 tarihli Duyuru” ile, 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır

06.02.2023 tarihindeki depremler sonrası mücbir sebep hali ilan edilen illerde bazı yükümlülüklerin ertelenmesi ve sürelerin uzatılması...

Devamını Oku

Tecil ve Taksitlendirme Yetkilerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile tecil ve taksitlendirme yetki sınırları yeniden belirlendi. Yetki...

Devamını Oku

2023/Mayıs-Haziran Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2023/Mayıs-Haziran Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz...

Devamını Oku

2023/Ocak-Nisan Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren Özelge Bülteni'mizi siz değerli ziyaretçilerimizin...

Devamını Oku

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan“155 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamını Oku

KDV Alacaklarının 2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına Mahsup Taleplerinde Vade Tarihi Uzatılmıştır

Her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödeyerek sigortalı olarak işçi çalıştıran işverenlerin 2023/Şubat ayına...

Devamını Oku

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Dairesi Başkanlıklarına dağıtılan “2023/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına...

Devamını Oku