Gelir Vergisi - Vergiport

Tag : Gelir Vergisi

Gerçek Kişilerin Vergilendirme Rejimi Rehberi (2023-2024)

Gerçek kişilerin 2023 ve 2024 yıllarında elde ettikleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve...

Devamını Oku

2023/III. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI

2023/III. Geçici Vergi döneminde dikkate alınması gereken bilgilere yönelik olarak hazırladığımız Duyurumuzun detaylarını aşağıdan...

Devamını Oku

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanun’un Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarına, e-Defterlere, Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler Uzatılmıştır

31.07.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “158 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile Gelir Vergisi, MTV...

Devamını Oku

2023/II. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI

2023/II. Geçici Vergi döneminde dikkate alınması gereken bilgilere yönelik olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyurunun detaylarına...

Devamını Oku

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

25.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği”...

Devamını Oku

7440 Sayılı Kanun (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır....

Devamını Oku

Gerçek Kişilerin Vergilendirme Rejimi Rehberi (2022-2023)

Gerçek kişilerin 2022 ve 2023 yıllarında elde ettikleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve...

Devamını Oku

2023 Yılında Gelir Vergisinden Müstesna Tutulacak Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları Netleşmiştir

2023 yılında gelir vergisinden müstesna tutulacak yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları belirlenmiştir.

Devamını Oku

Yeni Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayımlanan “322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile 7420 sayılı Kanun ile...

Devamını Oku

Yeni Getirilen Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Yeni getirilen gelir vergisi istisnalarına ilişkin olarak hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı internet...

Devamını Oku

7420 SAYILI KANUN REHBERİ (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...

Devamını Oku