Gelir Vergisi Kanunu - Vergiport

Tag : Gelir Vergisi Kanunu

2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2024 / Mart-Nisan Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz...

Devamını Oku

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimi Uygulaması ve Muhasebeleştirme Yöntemleri

Centrum Türkiye Kıdemli Müdürlerinden Sn. Ekrem Dibi tarafından hazırlanan bu makale, 2018 yılından itibaren uygulanan Vergiye Uyumlu...

Devamını Oku

2024 / Ocak-Şubat Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2024 / Ocak-Şubat Dönemi Özelge Bülteni'mizi siz...

Devamını Oku

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Enflasyon Düzeltmesi

Gökhan Şit tarafından hazırlanan bu makalede, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde enflasyon düzeltmesi detaylı bir şekilde ele...

Devamını Oku

2023 / Eylül-Aralık Dönemi Özelgeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıma açılan özelgeleri içeren 2023 / Eylül-Aralık Dönemi Özelge Bülteni'mizi...

Devamını Oku

Döviz Tevdiat/Katılma Hesaplarına Ödenen Faizlerin Stopaj Oranı %25’e Yükseltilmiş, Bazı Gelir ve Kazançlar İçin Tatbik Edilen İndirimli Stopaj Uygulamalarının Süreleri Uzatılmıştır

28.06.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, döviz tevdiat hesapları üzerinden tahakkuk ettirilen...

Devamını Oku

7420 SAYILI KANUN REHBERİ (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...

Devamını Oku

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

Büyük kısmı daha önce kamuoyu ile paylaşan vergisel ve mali düzenlemeleri de içeren “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun...

Devamını Oku

Vergi Kanunları ile Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Öngören Torba Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

25.03.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar...

Devamını Oku

Gerçek Kişilerin Vergilendirme Rejimi Rehberi (2020-2021)

Gerçek kişilerin 2020 ve 2021 yıllarında elde ettikleri kazanç ve iratların vergilendirilmesi ile ilgili detaylı açıklamalar içeren...

Devamını Oku