Kurumlar - Vergiport

Tag : Kurumlar

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişi ve Kurumlara Gerçek Faydalanıcı Bilgisi (Ultimate Beneficial Owner) Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilmiştir

13.07.2021 tarih Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “529 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile gelirlerin/servetlerin...

Devamını Oku