Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri - Vergiport

Tag : Kurumlar Vergisi Düzenlemeleri

Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Basit usulde tespit olunan kazançlarda Gelir Vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 320 seri no.lu Gelir...

Devamını Oku

7349 Sayılı Kanun (Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”...

Devamını Oku

Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir/Kurumlar Vergisi ile Geçici Verginin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

06.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)”...

Devamını Oku

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

01.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; - Mevduat faizleri ve katılım bankalarınca ödenen...

Devamını Oku