Maktu Harc - Vergiport

Tag : Maktu Harc

Cumhurbaşkanı Kararı İle Artırılmasına Karar Verilen Maktu Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Yayımlanmıştır

13.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “93 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği” ile, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan...

Devamını Oku