Mucbir Sebep - Vergiport

Tag : Mucbir Sebep

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman,...

Devamını Oku

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır

06.02.2023 tarihindeki depremler sonrası mücbir sebep hali ilan edilen illerde bazı yükümlülüklerin ertelenmesi ve sürelerin uzatılması...

Devamını Oku

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

09.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel...

Devamını Oku

Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sebebiyle Mücbir Sebep Hali Uzatılan Mükelleflerin Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi Hakkında SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 26.07.2023 tarihinde “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli İslahiye...

Devamını Oku

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Mücbir Sebep Hali Uzatılan Mükellefler İçin Yapılandırma Kanunlarına İlişkin Başvuru ve/veya Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

27.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunlarının...

Devamını Oku

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya...

Devamını Oku

YMM Raporlarında Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Zayi Belgesi Bulunan Mükelleflere İlişkin Karşıt İnceleme Tutanağı Aranmayacaktır

30.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “47 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu...

Devamını Oku

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

25.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği”...

Devamını Oku

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 5 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

25.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 5 Seri No.lu Genel Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe...

Devamını Oku

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında KDV Sirküleri Yayımlanmıştır

02.03.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “70 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri” ile 06.02.2023 tarihinde...

Devamını Oku