Resmi Gazete - Vergiport

Tag : Resmi Gazete

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

07.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de “47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”...

Devamını Oku

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %16,75’ten %26,75’e Yükselmiştir

01.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ”...

Devamını Oku

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “29.08.2023 tarihli Duyuru” ile, 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek...

Devamını Oku

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

09.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel...

Devamını Oku

1 Seri No.lu Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

28.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu 7456 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar...

Devamını Oku

30.06.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü ile Elde Edilen Kazançlara da Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14/4. maddesinde yer alan istisnanın, kurumların...

Devamını Oku

Mülkiyet Hakkına Ölçüsüz Bir Sınırlama Getiren Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi, 19.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “22.03.2023 tarihli, E.2022/108 ve K.2022/55 sayılı Kararı” ile,...

Devamını Oku

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Mücbir Sebep Hali Uzatılan Mükellefler İçin Yapılandırma Kanunlarına İlişkin Başvuru ve/veya Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

27.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunlarının...

Devamını Oku

Petrol Ürünlerinde Maktu Olarak Uygulanmakta Olan ÖTV Tutarları Artırılmıştır

16.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde...

Devamını Oku

Cumhurbaşkanı Kararı İle Artırılmasına Karar Verilen Maktu Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Yayımlanmıştır

13.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “93 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği” ile, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan...

Devamını Oku

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/7 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında...

Devamını Oku