Resmi Gazete - Vergiport

Tag : Resmi Gazete

Mayıs Ayı İçinde Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Mali Yükümlülükler

Mükelleflerin ekseriyetini ilgilendiren ve her ay düzenli olarak verilen beyanname ve bildirimler dışında kalan Mayıs ayına ilişkin...

Devamını Oku

Mevduat Faizleri ile Bazı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Kazanç ve İratlar İçin Uygulanan Stopaj Oranları Artırılmıştır

01.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mevduat faizleri ile bazı menkul kıymetlerden...

Devamını Oku

2024/I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmamasını Öngören Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30.04.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “560 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, 2024/I. geçici vergi döneminde...

Devamını Oku

51 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

27.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “51 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Devamını Oku

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Kullanılan Eşik Değerlerde Değişiklik Yapılmıştır

06.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine...

Devamını Oku

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %44,25’ten %51,75’e Yükselmiştir

01.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkındaki Tebliğ”...

Devamını Oku

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsamındaki Döviz Pozisyon Raporlaması Yapmayan Mükelleflere TCMB Uyarı Yazıları Göndermeye Başlamıştır

Sistemik risk veri takip sistemi kapsamındaki döviz pozisyon raporlaması yapmayan mükelleflere TCMB uyarı yazıları göndermeye başlamıştır....

Devamını Oku

Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Uygulamasına Bazı İstisnalar Getirilmiştir

28.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2024-32/69 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ...

Devamını Oku

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

20.02.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “165 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; 2023...

Devamını Oku

50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

10.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “50 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Devamını Oku

Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin Yararlandığı İndirimler ile Teknopark Firmalarının Kazanç İstisnalarından Kaynaklanan %2 Yatırım Yükümlülüğünde Zaman Daralıyor!

Ar-Ge/Tasarım merkezlerinin yararlandığı Ar-Ge indirimleri ile teknopark firmalarının kazanç istisnalarından kaynaklanan %2 yatırım...

Devamını Oku

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Bankada Bulunması Gereken Sürede Gerçek Kişiler İçin Değişiklik Yapılmıştır

01.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/34 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında...

Devamını Oku