Resmi Gazete - Vergiport

Tag : Resmi Gazete

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerini Türk Lirasına Dönüştüren Firmalara Döviz Dönüşüm Desteği Sağlanacaktır

26.01.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “2023/5 Sayılı Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün...

Devamını Oku

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Olarak 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

8.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Siciline tescil edilen bazı işlemler için Vergi Dairesine bildirim zorunluluğunun kaldırılmasına...

Devamını Oku

2023 Yılında Gelir Vergisinden Müstesna Tutulacak Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları Netleşmiştir

2023 yılında gelir vergisinden müstesna tutulacak yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları belirlenmiştir.

Devamını Oku

Münferit Taşıt İthalatçılarında Teminat Zorunluluğu Uygulamasına İlişkin Olarak 545 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

14.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “545 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca,...

Devamını Oku

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir

01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL olarak güncellenmiştir.

Devamını Oku

7431 SAYILI KANUN REHBERİ (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler İçeren...

Devamını Oku

Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde KKDF Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

10.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında...

Devamını Oku

Yeni Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayımlanan “322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile 7420 sayılı Kanun ile...

Devamını Oku

Konaklama Vergisine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

14.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile konaklama vergisinin uygulamasına dair...

Devamını Oku

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

25.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri...

Devamını Oku