Sosyal Güvenlik Prim Teşviki - Vergiport

Tag : Sosyal Güvenlik Prim Teşviki

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

02.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü...

Devamını Oku