Vergi - Vergiport

Tag : Vergi

Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin Ayrıştırılması

Ekrem Dibi tarafından hazırlanan bu makalede, reel olmayan finansman maliyetlerinin ayrıştırılması detaylı bir şekilde ele alınmaktadır....

Devamını Oku

CentrumTime 15. Sayısı ile Yayında!

Modern Vergicilik Dergisi CentrumTime 15. sayısında: Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesinin Vergisel Sonuçları, 2022 Yılına...

Devamını Oku

CentrumTime 14. Sayısı ile Yayında!

Modern Vergicilik Dergisi CentrumTime 14. sayısında: Ek Verginin Tecil Uygulaması, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji...

Devamını Oku

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine...

Devamını Oku

Güncel Vergisel Konulara Yer Verdiğimiz Centrum Time'ın 12. Sayısı Yayımlandı!

CentrumTime'ın 12. Sayısı, güncel vergi konuları, özelgeler ve yargı kararlarına ilişkin zengin bir içerikle yayında!

Devamını Oku

2022 YIL SONU VE 2023 YILI VERGİ UYGULAMALARI

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden...

Devamını Oku

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ilgili vergilendirme...

Devamını Oku

Antalya İli Demre, Finike ve Kumluca İlçelerindeki Mükelleflerin Bazı Vergisel Yükümlülüklerinin Süresi Uzatılmıştır

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla söz konusu ilçelerdeki mükelleflerin bazı...

Devamını Oku

7421 SAYILI KANUN REHBERİ (Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Vergi Kanunları ile muhtelif Kanunlarda değişiklikler içeren 7421 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku

Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklikler Yapılmıştır

30.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 321 Seri...

Devamını Oku

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

20.10.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunulan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...

Devamını Oku