Vergi Düzenlemeleri - Vergiport

Tag : Vergi Düzenlemeleri

7491 Sayılı Kanunla Sorumlu Sıfatıyla Tevkif Edilen KDV'nin Beyanı, Ödemesi ve İndirimine Yönelik Yapılan Değişiklikler

Centrum Türkiye Ortağı Sn. Adem Bilgili'nin kaleme aldığı bu makale, 7491 Sayılı Kanun ile KDV tevkifatı uygulamalarında yapılan değişiklikleri...

Devamını Oku

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Üretim ve İhracat Kazançları İçin Kurumlar Vergisinde İndirim Uygulaması

Barbaros Genişel tarafından hazırlanan bu makalede, son düzenlemeler çerçevesinde üretim ve ihracat kazançları için kurumlar vergisinde...

Devamını Oku

Stoklarda Enflasyon Düzeltmesi

Fazıl Boyraz tarafından hazırlanan bu makalede, stoklarda enflasyon düzeltmesi detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. İşletmelerin...

Devamını Oku

50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

10.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “50 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Devamını Oku

Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Basit usulde tespit olunan kazançlarda Gelir Vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 320 seri no.lu Gelir...

Devamını Oku

20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

“20 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 14.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak...

Devamını Oku

Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin “Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı...

Devamını Oku

7349 Sayılı Kanun (Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”...

Devamını Oku

7341 Sayılı Kanun (TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri...

Devamını Oku

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/2)” Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi...

Devamını Oku

Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir/Kurumlar Vergisi ile Geçici Verginin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

06.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)”...

Devamını Oku