Vergilendirme - Vergiport

Tag : Vergilendirme

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

26.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “10 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik...

Devamını Oku

Özel Tüketim Vergisine Tabi Ürünlerden Fermente Edilmiş İçeceklerin Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Vergi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

19.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "5429 ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları" ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli...

Devamını Oku

Vergi Kanunları ile Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Öngören Torba Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

25.03.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar...

Devamını Oku

2021 Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Sigorta Bildirimi Kısmının Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın www.sgk.gov.tr adresi üzerinden yayımladığı “14.07.2021 tarihli Duyuru” ile, 2021 yılı Haziran...

Devamını Oku

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

16.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”...

Devamını Oku

Gerçek Kişilerin Vergilendirme Rejimi Rehberi (2020-2021)

Gerçek kişilerin 2020 ve 2021 yıllarında elde ettikleri kazanç ve iratların vergilendirilmesi ile ilgili detaylı açıklamalar içeren...

Devamını Oku