Yeni Nesil Ödeme - Vergiport

Tag : Yeni Nesil Ödeme

Akaryakıt Sektöründe Kullanılacak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Esasları Düzenleyen 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

24.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; - Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici...

Devamını Oku