Sizi Arayalım
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dağıtılan Kar Payları Üzerinden Yapılan Tevkifatın Oranı %1O’a Düşürülmüştür

DUYURU: 23.12.2021/164

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dağıtılan Kar Payları Üzerinden Yapılan Tevkifatın Oranı %1O’a Düşürülmüştür

22.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında yapılan tevkifatın oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

22.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar payları (temettüler) üzerinden Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 15 ve 30. maddeleri kapsamında yapılan tevkifatın oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

Daha öncesinde, tam mükellef kurumlar tarafından GVK’nın 94. maddesi ile KVK’nın 15 ve 30. maddeleri kapsamında;

 • Tam mükellef gerçek kişilere,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara,
 • Gelir vergisinden muaf olanlara,
 • Dar mükellef gerçek kişilere,
 • Gelir vergisinden muaf olan dar mükellef gerçek kişilere

dağıtılan, GVK’nın 75 /2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı her nevi hisse senetlerinin kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef kurumlara ve Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları üzerinden ise vergi kesintisi yapılmamaktadır.

“4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nda yer alan düzenlemelerin detayı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1/1. Maddesinin (6). Bendinde Yapılan Değişiklik

Sözü edilen BKK’da yapılan değişiklik ile; “Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf tam ve dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan, GVK’nın 75/2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı

 • Her nevi hisse senetlerinin kar payları,
 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar,
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,”

üzerinden %15 oranında yapılmakta olan vergi kesintisi %10 olarak uygulanacaktır. Karın sermayeye eklenmesinin kar dağıtımı sayılmayacağı ve dolayısıyla stopaja konu olmayacağı yönündeki hüküm aynen geçerlidir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1/1. Maddesinin 9. Bendinde Yapılan Değişiklik

Sözü edilen BKK’da yapılan değişiklik ile, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan; GVK’nın 75/2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları” üzerinden %15 oranında yapılmakta olan vergi kesintisi %10’a düşürülmüştür. Karın sermayeye eklenmesinin kar dağıtımı sayılmayacağı ve dolayısıyla stopaja konu olmayacağı yönündeki hüküm uygulanmaya devam edecektir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1/1. Maddesinin (12) Ve (14). Bentlerinde Yapılan Değişiklik

Sözü edilen BKK’da yapılan değişiklik ile;, “tam mükellef kurumlar tarafından;

 • Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya
 • Kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere

dağıtılan GVK’nın 75/2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları” üzerinden %15 oranında yapılan vergi kesintisi %10 olarak uygulanacaktır (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır). 

Öte yandan, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden  yapılan %15 oranındaki vergi kesintisi de %10 şeklinde uygulanacaktır.

“4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar