Sizi Arayalım
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Taşınmaz Değerlerine Yönelik İtirazlara İlişkin Cevapların Tebliğ Edilmeye Başlandığı Duyurulmuştur

DUYURU: 09.02.2020/12

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Taşınmaz Değerlerine Yönelik İtirazlara İlişkin Cevapların Tebliğ Edilmeye Başlandığı Duyurulmuştur

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) internet sitesinde yayımlanan “05.02.2020 tarihli Duyuru” ile, Değerli Konut Vergisi'ne tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin mükellefler tarafından yapılan itirazların Kurum bünyesinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle inceleme ve değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı ve elde edilen sonuçların ilgililerine tebligatına 04.02.2020 tarihi itibarıyla başlandığı ilan edilmiştir.

 

Saygılarımızla.

Dosyalar