Sizi Arayalım
TCMB İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 29.06.2021/93

TCMB İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 03.06.2021 tarih ve 338149 sayılı yazısı ile, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü” başlıklı 8. maddesine 14. fıkra eklenerek, kamu kurum ve kuruluşları (doğrudan ve dolaylı olarak sermayesinin en az %50'si bu kurum ve idarelere ait olan şirketler dahil) tarafından yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin Türkiye’deki banka hesaplarından ödenebilmesine imkan sağlanmıştır. Sözü edilen düzenlemeye ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 03.06.2021 tarih ve 338149 sayılı yazısı ile, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü başlıklı 8. maddesine 14. fıkra eklenerek, kamu kurum ve kuruluşları (doğrudan ve dolaylı olarak sermayesinin en az %50'si bu kurum ve idarelere ait olan şirketler dahil) tarafından yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin Türkiye’deki banka hesaplarından ödenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Buna göre, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nda genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak ifade edilen, anılan Kanun'un I, II, III ve IV sayılı cetvellerinde bahsedilen kurumlar, idareler ve mahalli idareler ile sermayesinin doğrudan ve dolaylı olarak en az %50'si bu kurum ve idarelere ait olan şirketler tarafından yapılan ihracata ilişkin bedeller;

  • İthalatçının ülkesininTürkiye'de bulunan büyükelçilik veya yabancı diplomatik temsilciliklerinin, 
  • İthalatçı firmaların,
  • Bu firmaların grup şirketlerinin 

Türkiye'de bulunan banka hesaplarından yapılan transferlerle ödenebilecek, sözü edilen ödemenin Türkiye'deki bankalarca düzenlenen ve bedeli yurt dışından gelmeyen çeklerle yapılması da ihracat bedelinin tahsili açısından yeterli kabul edilecektir.

TCMB İhracat Genelgesi’nin güncel haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar