Sizi Arayalım
Temmuz 2020 Vergi Takvimi

Duyuru: 02.07.2020\124

Temmuz 2020 Vergi Takvimi

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Temmuz

01.07.2020

09.07.2020

16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.07.2020

10.07.2020

16-30 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.07.2020

20.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

20.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.07.2020

20.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

20.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

20.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2020

24.07.2020

1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.04.2020

27.07.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.04.2020

27.07.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.04.2020

27.07.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.04.2020

27.07.2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

Temmuz

01.04.2020

27.07.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) (mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.04.2020

27.07.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

01.06.2020

27.07.2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

16.07.2020

27.07.2020

1-15 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.02.2020

27.07.2020

Gelir Vergisi Mükelleflerinin ve 518 Sıra Nolu VUK Tebliğinde belirtilen sektörlerde faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ocak 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.07.2020

27.07.2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.03.2020

27.07.2020

Gelir Vergisi Mükelleflerinin ve 518 Sıra Nolu VUK Tebliğinde belirtilen sektörlerde faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Şubat 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

27.07.2020

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.04.2020

27.07.2020

Gelir Vergisi Mükelleflerinin ve 518 Sıra Nolu VUK Tebliğinde belirtilen sektörlerde faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Mart 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Temmuz

01.07.2020

27.07.2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.07.2020

27.07.2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01.05.2020

27.07.2020

Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.04.2020

27.07.2020

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunan Gelir Vergisi Mükelleflerinin ve 518 Sıra Nolu VUK Tebliğinde belirtilen sektörlerde faaliyette bulunan KV Mükelleflerinin Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine Ait Elek. Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.06.2020

27.07.2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.06.2020

27.07.2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.06.2020

27.07.2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.04.2020

27.07.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.07.2020

28.07.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.07.2020

04.08.2020

Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Temmuz

01.07.2020

04.08.2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi

 Saygılarımızla,

Dosyalar