Sizi Arayalım
TEMMUZ 2024 VERGİ TAKVİMİ

DUYURU: 01.07.2024/39

TEMMUZ 2024 VERGİ TAKVİMİ

Temmuz ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetlerin listesine aşağıdaki tablo üzerinden erişebilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

1/01/2024

01/07/2024

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/06/2024

01/07/2024

Mayıs 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/06/2024

01/07/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

01/01/2024

01/07/2024

2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

01/07/2024

09/07/2024

16-30 Haziran 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2024

10/07/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2024

10/07/2024

16-30 Haziran 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

16/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

16/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/07/2024

16/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2024

16/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

16/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

16/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

16/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

22/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

22/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

22/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/07/2024

22/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

22/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/07/2024

24/07/2024

1-15 Temmuz 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2024

25/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

16/07/2024

25/07/2024

1-15 Temmuz 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

26/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/07/2024

26/07/2024

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/07/2024

26/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

26/07/2024

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

26/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

26/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

29/07/2024

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

29/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

01/07/2024

29/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

30/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

2023 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/07/2024

31/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/07/2024

31/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

01/07/2024

31/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/07/2024

31/07/2024

Haziran 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/07/2024

19/08/2024

2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

19/08/2024

2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2024

19/08/2024

2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/07/2024

10/09/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2024

10/10/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2024

31/12/2024

2023 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

                                                                                                          Saygılarımızla,

Dosyalar