Sizi Arayalım
Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama Yapılmıştır

DUYURU: 23.03.2020/33

Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama Yapılmıştır

Ticaret Bakanlığı tarafından 20.03.2020 tarihinde internet sitesi üzerinden yapılan “Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama” ile, Koronavirüs COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla şirketlerin kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alındığı duyurulmuştur.

Sözü edilen açıklamada belirtilen tedbirler özetle aşağıdaki gibidir:

  • 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu (TTK) ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkânı tanınmıştır. Buna ilişkin ilan talepleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanacak olup, örnek ilan metnine https://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir.
  • TTK’nın 1527’nci maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye edilmiştir.
  • Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine imkân tanınmış olup bunun için;
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkânının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları gerekmektedir.
  • Şirketlerce elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine mümkün kılan hükme ilişkin sözleşme değişikliği, bundan sonraki ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirilebilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar