Sizi Arayalım
Ticari İşlerde Geçerli Kanuni Faiz Oranları Artırılmıştır

DUYURU: 22.05.2024/31

Ticari İşlerde Geçerli Kanuni Faiz Oranları Artırılmıştır

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1. maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 01.06.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık $ olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 8. maddesinin 1. bendi kapsamında ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, aynı Kanunun 9. maddesine göre, ticari işler açısından kanuni faiz, anapara ile temerrüt faizi konularında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Ticari işlerde uygulanacak olan kanuni faiz ve temerrüt faizi ise “3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun”da düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse, faiz oranı kanunda belirlenen ve kanuni faizi olarak adlandırılan oran üzerinden belirlenmektedir. Cumhurbaşkanı, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Bu yetki kapsamında, 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1. maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 01.06.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

“8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar